Thông báo về việc chuyển trụ sở, thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật

Kính gửi:  CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, ĐỐI TÁC

Công ty TNHH Mua bán nợ và tái cấu trúc doanh nghiệp Á Châu xin thông báo về việc chuyển trụ sở,  thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

STT Thông tin Thông tin mới Ghi chú
1 Tên công ty Công Ty TNHH Mua bán nợ và tái cấu trúc doanh nghiệp Á Châu Công Ty TNHH Mua bán nợ và tái cấu trúc doanh nghiệp Á Châu Không đổi
2 Địa chỉ Lầu 2, số 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Lầu 6, số 76 Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM Thay đổi
3 Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Nguyễn Tri Thắng Hoàng Quốc Việt Thay đổi
4 Email nguyentrithang@gmail.com bod.adtc@gmail.com Thay đổi

 

               Mọi thông tin xin các đơn vị, tổ chức, cá nhân và đối tác của công ty vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ  VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Á CHÂU

Địa chỉ: Lầu 6, số 76 Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Ông: Hoàng Quốc Việt                                Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0902. 172.692                            Email: bod.adtc@gmail.com

Xin trân trọng thông báo tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân và đối tác của công ty./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *