Sẽ điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị và các công cụ quản lý phát triển khu vực hành lang sông Sài Gòn

Theo Nhà đầu Tư 

Theo Sở KH&ĐT TP.HCM, đề án phát triển kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020-2045 nhằm xây dựng, cải tạo, hoàn thiện không gian khu vực kè bờ sông… Đồng thời, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng xanh gắn với không gian mở đa chức năng, tạo điều kiện phát triển kinh tế dịch vụ ven sông.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH&KT) TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND thành phố báo cáo tiến độ triển khai đề án phát triển kè bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020-2045 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2020-2025.

Tại văn bản, Sở QH&KT TP.HCM cho biết, mục đích đề án nhằm xây dựng, cải tạo, hoàn thiện không gian khu vực kè bờ sông, bảo tồn và phát huy giá trị môi trường tự nhiên, cảnh quan văn hóa và đặc trưng đô thị. Đồng thời, từng bước xây dựng, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng xanh gắn với không gian mở đa chức năng, tạo điều kiện phát triển kinh tế dịch vụ ven sông.

Theo đó, đề án đề ra lộ trình giai đoạn từ 2020-2025 sẽ điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị và các công cụ quản lý phát triển khu vực hành lang sông Sài Gòn. Triển khai chương trình hành động thực hiện quy hoạch, bao gồm triển khai các đồ án, dự án cải tạo chỉnh trang hành lang sông Sài Gòn, bao gồm các khu vực ưu tiên như khu trung tâm thành phố gắn với các đề án, chương trình phát triển kinh tế dịch vụ.

IMG_6946Giai đoạn từ 2020-2025, TP.HCM sẽ điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị và các công cụ quản lý phát triển khu vực hành lang sông Sài gòn.

Đồng thời, trong thời gian 5 năm tới, cơ quan chức năng cũng ban hành và triển khai quy chế, quy định, hướng dẫn quản lý phát triển chiến lược hành lang sông nước, xác định các khu vực ưu tiên. Sau đó, triển khai một số dự án điển hình về đầu tư cơ sở hạ tầng xanh tích hợp gắn với phát triển và tái thiết đô thị, kích hoạt các hoạt động du lịch và kinh tế dịch vụ.

Trong khi đó, giai đoạn từ 2025 – 2045, TP.HCM sẽ triển khai các dự án về đầu tư, kết nối hoàn thiện cơ sở hạ tầng xanh tích hợp liên vùng, liên khu vực, phát huy các hoạt động du lịch và kinh tế dịch vụ giải trí theo kế hoạch.

Cũng như hoàn chỉnh các công cụ quản lý đồng bộ dọc theo lưu vực dọc sông. Liên tục rà soát, nghiên cứu, cập nhật và hoàn thiện các pháp lý quản lý khu vực dọc bờ sông theo hướng đảm bảo lợi ích chung của thành phố và liên vùng. Khuyến khích sự tham gia của đa dạng các nguồn lực xã hội, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển liên vùng.

“Qua đó, ứng dụng sẽ được nhân rộng cách làm trên phạm vi toàn TP.HCM và vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu thị trường và yêu cầu phát triển chung”, Sở KH&ĐT nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu theo lộ trình như trên, Sở KH&KT TP.HCM đưa ra hai nhóm giải pháp, thứ nhất là nhóm giải pháp quy hoạch – kỹ thuật sẽ phân vùng theo không gian kiến trúc cảnh quan của sông Sài Gòn.

Đối với vùng thượng lưu sông Sài Gòn, sẽ phối hợp các tỉnh đầu nguồn như Bình Phước, Tây Ninh quản lý đầu nguồn nước, phòng ngừa ô nhiễm và suy thoái hệ sinh thái nước đầu nguồn. Xem xét, tính toán đến việc kết nối 2 bờ bằng cầu đường bộ, thúc đẩy liên kết vùng TP.HCM.

Đối với vùng trung lưu, hạ lưu, tại khu vực sông Sài Gòn đi qua khu trung tâm hiện hữu, đây là khu vực có nhiều hoạt động thương mại dịch vụ và có tiềm năng phát triển kinh tế dịch vụ ven sông.

Do đó, Sở QH&KT TP.HCM cho rằng, cần được ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2020- 2025, nhằm xây dựng kết nối và đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, gồm bờ kè sông, cầu cảng bến thủy, các tuyến đi bộ, xe đạp, bến bãi trung chuyển kết nối không gian mở công viên cây xanh và quảng trường đô thị.

Thứ hai là nhóm giải pháp về cơ chế – chính sách cần quan tâm đến giải pháp tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực và cơ chế thực hiện.

 

Theo Nhà đầu tư (Lý Tuấn) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *