Lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo quyết định của Thủ tướng, Phó thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác này. Tổ phó gồm ba bộ trưởng: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Lao động, thương binh & xã hội.

Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các bộ, ngành và tuỳ thuộc yêu cầu nhiệm vụ, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan trung ương, địa phương, hiệp hội, chuyên gia.

Tổ công tác sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những việc quan trọng, liên ngành trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng Covid-19. Ảnh: Giang HuyPhó thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng Covid-19. Ảnh: Giang Huy

Tổ công tác sẽ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; đề xuất với Thủ tướng giải quyết những vấn đề cấp bách có tính liên vùng, liên ngành cần gỡ khó.

Bên cạnh đó, Tổ cũng giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành; đề xuất hướng xử lý những khó khăn này. Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền

Định kỳ hằng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất, Tổ sẽ báo cáo Thủ tướng về kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Bộ Kế hoạch & Đầu tư thành lập nhóm giúp việc Tổ công tác để tham mưu, giúp tổ thực hiện nhiệm vụ.

Anh Minh

Theo vnexpress.net

Nguồn bài viết: https://vnexpress.net/lap-to-cong-tac-dac-biet-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-4348962.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *