Có nhiều cảnh báo, trái phiếu doanh nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh trong năm 2020

Có nhiều cảnh báo, trái phiếu doanh nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh trong năm 2020

Năm 2020, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thành công có tổng giá trị đạt 403.400 tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm 2019

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2020, đã có 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có 2.228 đợt phát hành thành công, tăng 2,46 lần so với năm 2019.

Tổng giá trị phát hành thành công đạt 403,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm 2019.

Số doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công là 277 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp đã phát hành thành công 345 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Trong đó, riêng tháng 12/2020, có 35 doanh nghiệp đăng ký 98 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đăng ký phát hành 75,35 nghìn tỷ đồng.

Về kết quả phát hành, giá trị phát hành thành công đạt 43.470 tỷ đồng, chiếm 57,69% tổng giá trị đăng ký phát hành.

Tính riêng trái phiếu doanh nghiệp quốc tế, trong tháng 12/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 160 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

Liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Theo Nghị định 153, đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Như vậy, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như trước đây.

Nhà đầu tư cá nhân được coi là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thỏa mãn các điều kiện: Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán, cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 1 tỷ đồng…

Từ cuối năm 2019 đến nay, Bộ Tài chính đã nhiều đưa ra khuyến cáo liên quan đến rủi ro tiềm ẩn ở kênh TPDN. Gần đây nhất, vào đầu tháng 7, Bộ Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải tính toán cụ thể dòng tiền để xây dựng phương án phát hành trái phiếu khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ .

Với nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, Bộ Tài chính nhiều lần khuyến cáo với thông điệp: “Nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, không nên mua chỉ vì lãi suất cao”.

Theo Tuấn Việt

BizLIVE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *